Başkanlık Teşkilatı

Ahmet KOÇYİĞİT
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

ahmet.kocyigit@maliye.gov.tr

Mehmet YILDIZ
İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkan Yardımcısı

312 415 22 16-17 mehmet.yildiz2@maliye.gov.tr

Berdan Can KARA
İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkan Yardımcısı

312 415 22 01-02 berdancan.kara@maliye.gov.tr

Mehmet UMUTLU
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı

312 415 22 14-15 mehmet.umutlu@maliye.gov.tr

Ali REÇBER
Personel
Şube Müdürü V.

312 415 22 12 ali.recber@maliye.gov.tr

Seyfettin OCAK
İhale ve Satınalma
Şube Müdürü V.

312 415 22 20 seyfettin.ocak@maliye.gov.tr

Erdoğan KARAMAN
Kurum Arşiv
Şube Müdürü

312 415 22 32 erdogan.karaman@maliye.gov.tr

Emine İŞ
Bütçe Tahakkuk Şube Müdürü

312 415 22 18 emine.is@maliye.gov.tr

Kemal DERİN
Teknik İşler
Şube Müdürü V.

312 415 23 03 kemal.derin@maliye.gov.tr

Şengül ÖZBEK
Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Şube Müdürü

312 415 22 25 sengul.ozbek@maliye.gov.tr

Nejmiye ŞİŞGİNOĞLU
Sivil Savunma ve Seferberlik
Şube Müdürü V.

312 415 24 08 nejmiye.sisginoglu@maliye.gov.tr

Gültekin AKA
Ulaştırma
Şube Müdürü V.

312 415 22 90 gultekin.aka@maliye.gov.tr

Mehmet ÖZDAL
Birim Arşiv Şube Müdürü

312 415 22 26 mehmet.ozdal@maliye.gov.tr

Aynur YURDAKUL
Sosyal Tesisler
Şube Müdürü V.

312 415 24 07 aynur.yurdakul@maliye.gov.tr

Gülten GÜLGEÇ
Genel Hizmetler
Şube Müdürü V.

312 415 22 24 gulten.gulgec@maliye.gov.tr

Mithat EREN
Genel Evrak
Şube Müdürü

312 415 25 13 mithat.eren@maliye.gov.tr

Ayşegül ATAMAN
Sosyal Hizmetler
Şube Müdürü V.

312 415 22 22 aysegul.ataman@maliye.gov.tr

Ali UYSAL
Bakanlık Baştabibi
(Uzman Hekim)

312 415 22 87 ali.uysal@maliye.gov.tr

Murat ALTINTAŞ
Bilgi Edinme ve Koordinasyon Şube Müdürü

312 415 22 83 murat.altintas@maliye.gov.tr