Bakanlık Baştabipliği

Hekimlerimiz ve Diş Tabiplerimiz,
Hasta Muayene Etmek ve buna bağlı işlemleri yürütmek.

-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler

Hasta Kayıt Memurları

-Bakanlık Personeli ve Bakmakla Yükümlü oldukları aile
bireylerinin T.C. Kimlik kaydına göre sorgulama yapar.
Sorgulamadan sonra hastanın duruma göre alan doktoruna
sıra numarası vererek gönderir.

Hemşirenin Görev Tanzimi                                                                                   

Pansuman İşlemlerini Yapmak
Enjeksiyon Yapmak
Acil Hastaya Müdahale Etmek
Kan almak
Tansiyon Ölçmek
Diş Malzemesi Hazırlayım, Diş Tabibine Yardımcı Olmak

 

Maliye Bakanlığı Sağlık Merkezi Laboratuvarı

1-25 Parametre Tam Kan Sayımı
2-Sedim
3-Aso-Crp-Rf
4-Kanama Zamanı
5-Pıhtılaşma Zamanı
6-Psa
7-Periferik Yayma
8-25 Parametre Biyokimya Tahlili
(Aks-Üre-Ürikasit-Kreatinin-Sgot-Sgpt-Alp-Ggt-Kollesterol-Trigliserit-Total Protein-
Albumin-Direkt Billirubin-Total Billirubin-İndirekt Billirubin-Hdl-Ldl-Vldl)
9-Tit(Tam İdrar Tetkiki)
10-Gaita Mikroskobisi
11-Gaitada Parazit Taraması