Genel Evrak ve Arşiv

Bakanlık Genel Evrak Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) Genel Evrak Servisi

1- Genel Evrak İşlemleri
2- Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler

b) İç Evrak Servisi

1- Gelen Evrak İşlemleri
2- Giden Evrak İşlemleri
3- Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler

c) Takipli Evrak Servisi

Kurum Arşivi Şube Müdürlüğünün Görevleri

1- Merkez Birimlerine Ait Kullanılmasına ve Muhafazasına lüzum Görülmeyen Her Türlü Malzeme İmha İşlemleri
2- Kurum Taşra ve Yurtdışı Yapılan İmha İşlemleri
3- Evrak Alma ve Saklama İşlemleri
4- Saklama Süreleri tamamlanan Arşiv Malzemesinin D.A.G.M. Devir İşlemleri
5- Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler

Birim Arşivi Şube Müdürlüğünün Görevleri

1- Birim Arşiv İşlemleri
2- Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler