Hassas Görevler

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan 2.6 no’lu Kontrol Ortamı Standartında: “İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır” hususu yer almaktadır.

Söz konusu standarta uyumun sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında “KOS 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurulması” eylemi öngörülmüştür.

Bu kapsamda aşağıda yer alan görevler Başkanlık Makamının 29/09/2017 tarih ve 4933 sayılı Onayıyla Başkanlığımızın hassas görevleri olarak belirlenmiştir:

 • İhale süreçlerinde yaklaşık maliyetlerin hesaplanması,
 • Başkanlık Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması,
 • Ankarakart listelerinin derlenmesi,
 • Koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Personelin kıdem tazminatı ödemelerine ilişkin işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Güvenlik ve temizlik işçilerine yapılan maaş ödemelerinin hazırlanması,
 • Yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri,
 • Seferberlik ve savaş hali kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların tespit edilmesi ve tahsis planlaması ile protokollerin yapılması,
 • Bakanlık hizmet binalarının sivil savunma planlarının yapılarak güncel bulundurulması,
 • Sabotajlara karşı koruma planlarının yapılması,
 • GÜVEN ve AFET serisi Milli tatbikatlar ile NATO-CMX tatbikatlarının icrası kapsamında Bakanlık temsilcilerinin katılım faaliyetleri,
 • Sosyal tesisler muhasebe kayıt ve istatistiklerinin tutulması,
 • Sosyal tesislere başvuru ve yararlanma ile tahsis işlemleri,
 • E-SGK (Kesenek Bilgi Sistemi) sistemine giriş işlemleri,
 • Maaş bilgilerinin KBS’ ye (Kamu Harcama ve Bilişim Sistemi) girilmesi,
 • İş kazası ve meslek hastalıkları kayıt ve bildirimleri,
 • Çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılması,
 • Teknik elemanlar tarafından yerine getirilen bakım onarım işlemleri,
 • Bilgi edinme başvurularına ilişkin sürelerin takibi,
 • Gizlilik dereceli evrakların muhafazası,
 • İmha edilecek malzemelerin tespit ve takibi,
 • Bakanlık merkez taşıtları veri girişlerinin Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi (TBS) üzerinden yapılması,
 • Taşınır malların muhafazası işlemleri.