İhale ve Satınalma

Satınalma Servisinin Görevleri

1 -İstisnai Alımlara İlişkin İşlemler
2- Ön Ödemli Satın Alma İşlemleri
3- Doğrudan Temin İşlemleri
4- Ödeme Süreci İşlemleri
5- Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler

İhale Servisinin Görevleri

b) İhale Servisi

1) Açık İhale İle Mal ve Hizmet Alım İşlemleri
2) Pazarlık İhalesi İle Mal ve Hizmet Alım İşlemleri
3) Hak ediş Ödemeleri İşlemleri
4 -Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler