Bakanlığımız bünyesinde Personel ve İdari İşler Genel Müdürlüğü olarak görev yapmakta iken 14.12.1983 tarihinde yürürlüğe giren 178 Sayılı KHK. İle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 18.06.1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 207 Sayılı KHK. ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı haline getirilmiştir.