Misyon – Vizyon

Başkanlığımızın Misyonu;

Bakanlığımız çalışanlarına rahat bir çalışma ortamı hazırlamak ve gelişen bilişim teknolojisini kullanarak kaliteli hizmet sunmaktır.

Başkanlığımızın Vizyonu;

Teknolojiyi kullanarak hızlı ve proaktif hizmet sunmak ve tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli kullanımına önem vererek saydam ve hesap verebilirlikte öncü olmak.