Ulaştırma Hizmetleri

Ulaştırma Hizmetlerimiz

a) Ulaştırma Servisi
1- Akaryakıt Alımı Kontrol ve Kabul İşlemleri
2- Akaryakıt Alımı Teknik Şartname Hazırlama İşlemleri
3- Taşıt Bakım ve onarım İşlemleri
4- Taşıt Kiralama Teknik Şartname Hazırlama İşlemleri
5- Taşıt Kiralama Kontrol ve Kabul İşlemleri
6- Taşıt Satınalma İşlemleri
7- Personel Otopark Kart İşlemleri
8- Taşıt Devir ve Terkin İşlemleri
9- Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler

b) Garaj Amirliği Bürosu

-Garaj Amirliği İşlemleri